گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
NA248SK3 - 24000 - آرت کول
ال جی LG
140,000,000
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NA188SK3 - 18000 - آرت کول
ال جی LG
114,650,000
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NA128SK1 - 12000 - آرت کول
ال جی LG
87,870,000
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NA098SK1 - 9000 - آرت کول
ال جی LG
75,110,000
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NF098ST1 - 9000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
59,300,000
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NB096TQ - 9000 - دور ثابت - نیو تایتان
ال جی LG
54,000,000
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NF128ST1 - 12000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
69,000,000
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NT247SK3 - 24000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
135,000,000
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NF247ST3 - 24000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
118,000,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
APW50LT3E0 - 50000 - ایستاده - سه فاز
ال جی LG
200,000,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NF187ST3 - 18000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
95,000,000
پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
APW50GT3E0 - 50000 - ایستاده - تک فاز
ال جی LG
228,000,000
پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NB186TQ - 18000 - دور ثابت - نیو تایتان
ال جی LG
77,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NB186TC - 18000 - دور ثابت - نیو تایتان
ال جی LG
69,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
S186TC - 18000 - تایتان - سرد - دور ثابت
ال جی LG
67,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NP277SK1 - 27000 - اینورتر - نکست پلاس
ال جی LG
141,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NP247SK1 - 24000 - اینورتر - نکست پلاس
ال جی LG
131,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
SV246STQ3 - 24000 - تایتان پلاس - اینورتر
ال جی LG
121,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
SV096STQ3 - 9000 - تایتان پلاس - اینورتر
ال جی LG
62,500,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NT187SK3 - 18000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
93,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
TB307SK1 - 30000 - اینورتر - بیگ
ال جی LG
143,000,000
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
APW48GTA0 - 48000 - ایستاده - تک فاز
ال جی LG
116,101,650
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
NP097SK1 - 9000 - اینورتر - نکست پلاس
ال جی LG
66,591,000
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
NP127SK1 - 12000 - اینورتر - نکست پلاس
ال جی LG
77,185,500
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
NP187SK1 - 18000 - اینورتر - نکست پلاس
ال جی LG
105,556,500
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
NT097SK1 - 9000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
41,004,600
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
NT127SK1 - 12000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
71,400,000
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
NF187ST3-C - 18000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
44,516,850
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
NF247ST3-C - 24000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
50,907,150
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کولر گازی
AV096MQ - 9000 - آرت کول - اینورتر
ال جی LG
73,699,500
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷