گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
APW50LT3E0 - 50000 - ایستاده - سه فاز
ال جی LG
233,000,000
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NT247SK3 - 24000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
118,000,000
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NF247ST3 - 24000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
113,000,000
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
APW50GT3E0 - 50000 - ایستاده - تک فاز
ال جی LG
224,000,000
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
30000-TB307SK1-اینورتر
ال جی LG
157,000,000
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
کاستی چهار طرفه-تروپیکال-اینورتر-36000
ال جی LG
285,000,000
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NP277SK1 - 27000 - اینورتر - نکست پلاس
ال جی LG
160,000,000
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NF128ST1 - 12000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
68,000,000
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NF098ST1 - 9000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
56,000,000
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NT189SQ1-18000-اینورتر-نکست تایتان
ال جی LG
96,080,000
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NT249SQ1-24000-اینورتر-نکست تایتان
ال جی LG
106.920.000
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NT129SQ1-12000-اینورتر-نکست تایتان
ال جی LG
71,280,000
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NT099SQ1-9000-اینورتر-نکست تایتان
ال جی LG
67,320,000
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NF189SQ1-18000-اینورتر-نکست فایتینگ
ال جی LG
83,000,000
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NF249SQ1-24000-اینورتر-نکست فایتینگ
ال جی LG
98,000,000
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
NA248SK3 - 24000 - آرت کول
ال جی LG
138,000,000
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NP187SK1 - 18000 - اینورتر - نکست پلاس
ال جی LG
105,500,000
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NT187SK3 - 18000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
102,000,000
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NF187ST3 - 18000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
0
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NT127SK1 - 12000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
0
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NA188SK3 - 18000 - آرت کول
ال جی LG
109,000,000
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
SV246STQ3 - 24000 - تایتان پلاس - اینورتر
ال جی LG
137,000,000
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NA128SK1 - 12000 - آرت کول
ال جی LG
87,870,000
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NA098SK1 - 9000 - آرت کول
ال جی LG
75,110,000
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
NB096TQ - 9000 - دور ثابت - نیو تایتان
ال جی LG
54,000,000
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NB186TQ - 18000 - دور ثابت - نیو تایتان
ال جی LG
77,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NB186TC - 18000 - دور ثابت - نیو تایتان
ال جی LG
69,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
S186TC - 18000 - تایتان - سرد - دور ثابت
ال جی LG
67,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
NP247SK1 - 24000 - اینورتر - نکست پلاس
ال جی LG
131,000,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
SV096STQ3 - 9000 - تایتان پلاس - اینورتر
ال جی LG
62,500,000
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

 اسپلیت ها و کولرگازی های ال جی دارای مدل های متنوع با ظرفیت های متفاوت هستند. از مدل های شناخته شده اسپلیت های ال جی می توان به مدل های تایتان، نیو تایتان، تایتان بیگ، نکست پلاس، نکست وان، تایتان آرت کول، نکست فایتینگ و همچنین مدل ایستاده اشاره کرد.