گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
HIH-18TG(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم-18000
هایسنس Hisense
66,000,000
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
24000-کاستی چهار طرفه
هایسنس Hisense
134,500,000
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
48000-کاستی چهارطرفه
هایسنس Hisense
271,500,000
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
HIH-30VQ -R410a اینورتر - سرد و گرم - 30000-گرید انرژیA
هایسنس Hisense
141,000,000
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-24TQ - R410A - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
80,200,000
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
HIH-09TG(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم
هایسنس Hisense
59,300,000
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
HIH-24TG(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم-24000
هایسنس Hisense
103,000,000
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
HIH-12TG(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم
هایسنس Hisense
62,900,000
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-09TQ(R410A) - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
46,900,000
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-12TQ(R410A) - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
51,200,000
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-18TQ-R410A - سرد و گرم - کمپرسور روتاری-A
هایسنس Hisense
67,200,000
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
HFH90FM - سرد و گرم - دورثابت - ایستاده - سه فاز
هایسنس Hisense
325,000,000
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-30VQ - R410A - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
83,000,000
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸