گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
HIH-30VQ(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم - 30000
هایسنس Hisense
140,000,000
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
HIH-24TG(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم-24000
هایسنس Hisense
106,000,000
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HIH-12TG(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم
هایسنس Hisense
58.500.000
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HIH-09TG(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم
هایسنس Hisense
54,000,000
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HIH-18TG(R410A) - اینورتر - کم مصرف - سرد و گرم-18000
هایسنس Hisense
85,000,000
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HFH90FM - سرد و گرم - دورثابت - ایستاده - سه فاز
هایسنس Hisense
325,000,000
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-30VQ - R410A - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
83,000,000
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-09TQ(R410A) - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
45,000,000
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-12TQ(R410A) - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
48,000,000
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-18TQ(R410A) - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
69,000,000
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
HRH-24TQ - R410A - سرد و گرم - کمپرسور روتاری
هایسنس Hisense
0
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸