گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
ASGS18LFCA - 18000 - اینورتر - سرد و گرم
اجنرال Ogeneral
125,000,000
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
ASGS12LECA - 12000 - اینورتر - سرد و گرم
اجنرال Ogeneral
86,000,000
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
ASGS30LFCA - 30000 - اینورتر - سرد و گرم
اجنرال Ogeneral
184,500,000
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
ASGS24LFCA - 24000 - اینورتر - سرد و گرم
اجنرال Ogeneral
158,000,000
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
ASGG12JLCA - 12000 - اینورتر - سرد
اجنرال Ogeneral
62,675,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
ASGA12UNWA - 12000 - دور ثابت - سرد و گرم - A
اجنرال Ogeneral
0
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
ASGA24UNWA - 24000 - دور ثابت - سرد و گرم - A
اجنرال Ogeneral
0
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
ASGC18RWT - 18000 - دور ثابت - سرد و گرم
اجنرال Ogeneral
102,925,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
ASGA30FUTA - 30000 - دور ثابت - سرد - تروپیکال
اجنرال Ogeneral
138,877,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
ASGA36FETA - 36000 - دور ثابت - سرد - تروپیکال
اجنرال Ogeneral
166,110,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
AWGC36AXT - 36000 - سقفی - سرد
اجنرال Ogeneral
153,567,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
ASGS12RVC - 12000 - دور ثابت - سرد و گرم
اجنرال Ogeneral
60,568,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
ASGS30AWT- 30000 - دور ثابت - سرد
اجنرال Ogeneral
12,882,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
ASGC30RWT- 30000 - دور ثابت - سرد و گرم
اجنرال Ogeneral
138,651,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
ASGA18UNWA - 18000 - دور ثابت - سرد و گرم - A
اجنرال Ogeneral
93,112,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
ASGA24FUTB - 24000 - دور ثابت - سرد - تروپیکال
اجنرال Ogeneral
106,333,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
ASGA18FUTB - 18000 - دور ثابت - سرد - تروپیکال
اجنرال Ogeneral
95,000,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷