گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
CAHI-N24 - 24000 - اینورتر دار
کنس Cannes
120,000,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
CAHI-N18 - 18000 - اینورتر دار
کنس Cannes
95,040,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
CAHI-N09 - 9000 - اینورتر دار
کنس Cannes
66,240,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
CAHI-N12 - 12000 - اینورتر دار
کنس Cannes
0
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
CTB-24C
کنس Cannes
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
CTB-30C
کنس Cannes
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
CTB-36C
کنس Cannes
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
CTB-48C
کنس Cannes
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
CTB-60C
کنس Cannes
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷