گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
36000-کاستی چهارطرفه
گرین Green
242,000,000
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H30P1T1/R1 - 30000 - دور ثابت
گرین Green
119,000,000
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-پرتابل-12000
گرین Green
56,000,000
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H18P1T1A - 18000 - اینورتر دار
گرین Green
95,420,000
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H18P1T1/R1 - 18000 - دور ثابت
گرین Green
81,92,000
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-کاستی-R410-24000
گرین Green
181,760,000
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-ایستاده-36000
گرین Green
153,562,500
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-کاستی-R22-24000
گرین Green
177,450,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-کاستی-R22-36000
گرین Green
220,220,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-کاستی-R22-48000
گرین Green
291,200,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-کاستی-R410-48000
گرین Green
300,300,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-ایستاده-96000
گرین Green
511,875,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-ایستاده-60000
گرین Green
250,250,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-ایستاده-48000
گرین Green
210,437,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-پیستونی-36000
گرین Green
153,562,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-پیستونی-30000
گرین Green
133,087,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت-پیستونی-24000
گرین Green
108,062,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت -پیستونی-18000
گرین Green
88,725,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H09P1T1/R1 - 9000 - دور ثابت
گرین Green
60,287,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H12P1T1/R1 - 12000 - دور ثابت
گرین Green
62,562,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H24P1T1/R1 - 24000 - دور ثابت
گرین Green
97,825,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H24P1T1A - 24000 - اینورتر دار
گرین Green
119,437,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H12P1T1A - 12000 - اینورتر دار
گرین Green
71,662,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H09P1T1A - 9000 - اینورتر دار
گرین Green
69,387,500
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
GWS-H18P1T3B
گرین Green
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
GWS-H24P1T3B
گرین Green
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
GWS-H30P1T3B
گرین Green
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷