گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
MSZ-HJ35 - 13000 - سرد و گرم - اینورتر
میتسوبیشی Mitsubishi
97,000,000
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
کولر گازی
MSZ-HJ71 - 27000 - سرد و گرم - اینورتر
میتسوبیشی Mitsubishi
174,500,000
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
MSH-GF60 - 24000 - سرد و گرم - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
138,240,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
MSZ-HJ25 - 10000 - سرد و گرم - اینورتر
میتسوبیشی Mitsubishi
76,608,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
MSZ-HJ50 - 18000 - سرد و گرم - اینورتر
میتسوبیشی Mitsubishi
117,888,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
MSZ-HJ60 - 24000 - سرد و گرم - اینورتر
میتسوبیشی Mitsubishi
143,328,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
MSH-GF25 - 10000 - سرد و گرم - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
53,760,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
MS-GH13 - 13000 - سرد - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
54,720,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
MSH-GF35 - 13000 - سرد و گرم - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
59,520,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
MS-GH18 - 18000 - سرد - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
68,160,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
MS-GK24 - 24000 - سرد - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
77,760,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
MSH-GF50 - 18000 - سرد و گرم - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
82,560,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
MS-GK30 - 30000 - سرد - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
106,560,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
MSH-GF80 - 30000 - سرد و گرم - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
119,040,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
MS-GK36 - 36000 - سرد - دور ثابت
میتسوبیشی Mitsubishi
136,320,000
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷