گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
HAC-3052 WT1 - 30000 - سرد و گرم - دور ثابت
هیوندای Hyundai
122,000,000
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
HACP-1234 WT1 - 12000 - سرد و گرم - پرتابل
هیوندای Hyundai
63,000,000
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
کولر گازی
اسپلیت دیواری - HAC-3631 WT3 - سرد استوایی - پیستونی
هیوندای Hyundai
136,500,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HAC-1852 WT1 - 18000 - سرد و گرم - دور ثابت
هیوندای Hyundai
74,620,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HAC-2430 WIN - 24000 - اینورتر دار
هیوندای Hyundai
113,750,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HAC-1830 WIN - 18000 - اینورتر دار
هیوندای Hyundai
86,450,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HAC-1230 WIN - 12000 - اینورتر دار
هیوندای Hyundai
69,160,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HAC-0930 WIN - 9000 - اینورتر دار
هیوندای Hyundai
66,430,000
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
HACF-4833 WT - 48000 - سرد و گرم - دور ثابت
هیوندای Hyundai
149,800,000
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-3631 WT3 - 36000 - سرد - دور ثابت
هیوندای Hyundai
112,900,000
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-0932 WT1 - 9000 - سرد و گرم - دور ثابت
هیوندای Hyundai
43,300,000
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-1232 WT1 - 12000 - سرد و گرم - دور ثابت
هیوندای Hyundai
46,500,000
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-2432 WT1 - 24000 - سرد و گرم - دور ثابت
هیوندای Hyundai
74,500,000
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
کولر گازی
HACF-6033 WT3
هیوندای Hyundai
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-2440 WINV
هیوندای Hyundai
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-2431 WT3
هیوندای Hyundai
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-3031 WT3
هیوندای Hyundai
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-2441 WT3
هیوندای Hyundai
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-3041 WT3
هیوندای Hyundai
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
کولر گازی
HAC-2442 WT1
هیوندای Hyundai
0
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷