گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
WS-R048HC - ایستاده - دور ثابت - 48000
وستن ایر WestenAir
238,500,000
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
کولر گازی
WS-R094HC - دیواری - دور ثابت - 9000
وستن ایر WestenAir
64,410,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WS-R124HC - دیواری - دور ثابت - 12000
وستن ایر WestenAir
66,215,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WS-R184HC - دیواری - دور ثابت - 18000
وستن ایر WestenAir
85,120,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WS-R244HC - دیواری - دور ثابت - 24000
وستن ایر WestenAir
103,740,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WS-R304HC - دیواری - دور ثابت - 30000
وستن ایر WestenAir
127,870,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WS-R036HC - ایستاده - دور ثابت - 36000
وستن ایر WestenAir
161,310,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WS-R060HC - ایستاده - دور ثابت - 60000
وستن ایر WestenAir
265,525,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WSI-R094HC - دیواری - اینورتر - 9000
وستن ایر WestenAir
68,875,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WSI-R124HC - دیواری - اینورتر - 12000
وستن ایر WestenAir
71,060,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WSI-R184HC - دیواری - اینورتر - 18000
وستن ایر WestenAir
93,670,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
کولر گازی
WSI-R244HC - دیواری - اینورتر - 24000
وستن ایر WestenAir
118,465,000
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸