گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
پکیج شوفاژی و آب گرمکن
41001149-CALENTA
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
پکیج شوفاژی و آب گرمکن
41000290-CLERO
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
پکیج شوفاژی و آب گرمکن
41002414-LAGOON
فاکیر FAKIR
9,766,450
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
پکیج شوفاژی و آب گرمکن
41001570-OLYMPUS THERMO
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷