گرمایشی و سرمایشی

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کولر گازی
ASGS24LFCA - 24000 - اینورتر - سرد و گرم
اجنرال Ogeneral
129,340,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
NT247SK3 - 24000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
116,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
NT187SK3 - 18000 - اینورتر - نکست تایتان
ال جی LG
93,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
BT-24HR - اینورتر 24000
تک الکتریک TechElecteric
107,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
BT-30HR - اینورتر 30000
تک الکتریک TechElecteric
127,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 10 لول A
کارینو KARINO
825,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 14 لول A
کارینو KARINO
1,089,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 18 لول A
کارینو KARINO
1,265,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 10 لول - قوسی
کارینو KARINO
1,320,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 15 لول - قوسی
کارینو KARINO
1,760,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 19 لول - قوسی
کارینو KARINO
2,090,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 9 لول - 60 سانت
کارینو KARINO
4,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 12 لول - 75 سانت
کارینو KARINO
4,400,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 16 لول - 100 سانت
کارینو KARINO
5,300,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 20 لول - 120 سانت
کارینو KARINO
6,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 7 تخت - 60 سانت
کارینو KARINO
5,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 8 تخت - 75 سانت
کارینو KARINO
5,600,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 12 تخت - 100 سانت
کارینو KARINO
7,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 14 تخت - 120 سانت
کارینو KARINO
7,700,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
AR19KPFS - 19000 - دور ثابت - سرد و گرم - گود
سامسونگ Samsung
78,550,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
AR13KPFS - 13000 - دور ثابت - سرد و گرم - گود
سامسونگ Samsung
57,409,400
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
NF098ST1 - 9000 - اینورتر - نکست فایتینگ
ال جی LG
55,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
CT3SH-12K - سرد و گرم - تروپیکال - 12000
اطلس ATLAS
52,866,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
CT3SH-18K - سرد و گرم - تروپیکال - 18000
اطلس ATLAS
61,520,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
CT3SH-24K - سرد و گرم - تروپیکال - 24000
اطلس ATLAS
83,765,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
کولر گازی
CT3SH-30K - سرد و گرم - تروپیکال - 30000
اطلس ATLAS
111,500,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
پرده هوا
كويل دار - HM 4009-HW - طرح ام دی اف - 90 سانت
میتسویی Mitsui
26,640,000
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
پرده هوا
كويل دار - HM 4012-HW - طرح ام دی اف - 120 سانت
میتسویی Mitsui
29,520,000
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
پرده هوا
كويل دار - HM 4015-HW - طرح ام دی اف - 150 سانت
میتسویی Mitsui
36,990,000
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
پرده هوا
كويل دار - HM 4020-HW - طرح ام دی اف - 200 سانت
میتسویی Mitsui
40,320,000
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸