لوازم خانگی و آشپزخانه

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ماشین لباس شویی
TW-6908W - ظرفیت 7 کیلو
میدیا Midea
38,050,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
TW-6910W - ظرفیت 10 کیلو
میدیا Midea
41,490,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
TW-6912W - ظرفیت 12 کیلو
میدیا Midea
43,755,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-10602W - ظرفیت 6 کیلو - A+
میدیا Midea
39,315,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-10602S - ظرفیت 6 کیلو - A+
میدیا Midea
40,345,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14703W - ظرفیت 7 کیلو - A+
میدیا Midea
42,295,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14703S - ظرفیت 7 کیلو - A+
میدیا Midea
43,325,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14804W - ظرفیت 8 کیلو - A+
میدیا Midea
47,670,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14804S - ظرفیت 8 کیلو - A+
میدیا Midea
48,700,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14801WLED - ظرفیت 8 کیلو - A+++
میدیا Midea
49,390,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14801SLED - ظرفیت 8 کیلو - A+++
میدیا Midea
50,420,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14801W - ظرفیت 8 کیلو - A+++
میدیا Midea
53,220,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14801S - ظرفیت 8 کیلو - A+++
میدیا Midea
54,250,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14815WTC - ظرفیت 8 کیلو - A+++
میدیا Midea
49,730,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14815STC - ظرفیت 8 کیلو - A+++
میدیا Midea
50,760,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WI-14812W - ظرفیت 8 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
53,345,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WI-14812S - ظرفیت 8 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
54,375,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14901WLED - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
52,965,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14901SLED - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
53,995,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14912W - ظرفیت 9 کیلو - A+++
میدیا Midea
56,045,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14912S - ظرفیت 9 کیلو - A+++
میدیا Midea
561,750,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WBS-14901WLCD - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
56,620,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WBS-14901SLCD - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
57,650,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14915WTC - ظرفیت 9 کیلو - A+++
میدیا Midea
51,710,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14915STC - ظرفیت 9 کیلو - A+++
میدیا Midea
52,740,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WB-14917IW - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
68,200,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WB-14917IS - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
69,230,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
جارو برقی و شارژی
FC-9176
فیلیپس Philips
27,700,000
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
جارو برقی و شارژی
FC-9174
فیلیپس Philips
25,000,000
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
جارو برقی و شارژی
FC-9170
فیلیپس Philips
22,500,000
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸