قطعات و لوازم یدکی

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ترموستات
آنالوگ - سقفی
هانیول HONEYWELL
1,300,000
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ترموستات
دیجیتال - سقفی
هانیول HONEYWELL
2,800,000
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
پمپ درین
تانکی
رفسنتر Refcenter
6.000.000
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
پمپ درین
سقفی توکار
هوپی HOPPY
8,000,000
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
پمپ درین
سقفی توکار - SLIME BOX
رفسنتر Refcenter
5,800,000
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
پمپ درین
دیواری روکار - MUTE WEDGE
رفسنتر Refcenter
5,500,000
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
لوله خم کن
سایز 5/8
پی ام PM
2.500.000
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
لوله خم کن
سایز 3/4
پی ام PM
2.500.000
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
شلنگ
فلکسی - سایز3/4
Brands
310,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
شلنگ
فلکسی - سایز 1/2
Brands
260,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
شلنگ
حصیری 50سانت سایز3/4
Brands
165,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
شلنگ
حصیری - 50سانت سایز1/2
Brands
142,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
شلنگ
حصیری - 40سانت سایز3/4
Brands
154,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
شلنگ
حصیر ی - 40سانت سایز1/2
Brands
130,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
پرشر
هوا - مشعل - 3-0/9 میلی بار
دانگز DUNGS
3,150,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
گاز - مشعل - 5-2/5 میلی بار
دانگز DUNGS
3,150,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
گاز - مشعل - 150-30 میلی بار
دانگز DUNGS
3,675,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
گاز - مشعل - 500-100 میلی بار
دانگز DUNGS
4,200,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
LF404F 1102 - ON-OFF - 0-10 BAR
هانیول HONEYWELL
9,240,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
L91B1050 - 0-10 BAR - تدریجی
هانیول HONEYWELL
16,275,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R10
دیاکو DIYAKO
103,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R15
دیاکو DIYAKO
149,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R20
دیاکو DIYAKO
195,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R30
دیاکو DIYAKO
287,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R40
دیاکو DIYAKO
379,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R50
دیاکو DIYAKO
483,000
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R80
دیاکو DIYAKO
759,000
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
رابط دودکش هم محور R100
دیاکو DIYAKO
977,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
زانو 90 درجه دوجداره
دیاکو DIYAKO
448,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
دودکش
زانو 45 درجه دوجداره
دیاکو DIYAKO
425,500
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷