این مجموعه شامل انواع ترانس،ترمومتر،تله بخار،دیگ شوفاژ، سختی گیر، شیر برقی، شیر فلکه ، مانومتر، فیلتر ،ذلرزه گیز، سوپاپ اطمینان ، فتوسل،شیرگاز حساس به زلزله و ... میباشد.