صوتی تصویری و دیجیتال

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
تلویزیون
49XK570 - FULL HD , DVB-T2 , MHL - PVR - سایز 49 اینچ
ایکس ویژن X.vision
40,000,000
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
سایز 49 اینچ - غیر اسمارت - کد 52700 - 49LJ52700GI
ال جی LG
58,000,000
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
32XS450 - Normal - سایز 32 اینچ - LED, DVBT2, PVR , Time Shift
ایکس ویژن X.vision
13,450,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
32XK550 - Normal - سایز 32 اینچ - DVB-T2, MHL, D-sub, Time Shift
ایکس ویژن X.vision
13,450,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
32XK560 - Normal - سایز 32 اینچ - IPS/DVB-T2/MHL/PVR
ایکس ویژن X.vision
16,360,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
24XS450 - Normal - سایز 24 اینچ - MHL, DVB-T2, Mega contrast
ایکس ویژن X.vision
10,500,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
29XS440 - Normal - سایز 29 اینچ - DVB-T, D-sub, Time Shift, PVR
ایکس ویژن X.vision
9,890,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
32XY410 - Normal - سایز 32 اینچ - LED, DVBT2, PVR
ایکس ویژن X.vision
13,450,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
32XT520 - Normal - سایز 32 اینچ - PVR, D-sub,IPS,DVBT2
ایکس ویژن X.vision
15,770,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
43XY410 - Normal - سایز 43 اینچ - Full HD/IPS/DVB-T2
ایکس ویژن X.vision
22,200,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
43XT515 - Smart Android - سایز 43 اینچ - Full HD, Android 4.4, CPU GPU Quad Core, IPS
ایکس ویژن X.vision
28,850,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
43XK565 - Normal - سایز 43 اینچ - Full HD/IPS/Android 6/CPU Cuad Core
ایکس ویژن X.vision
29,000,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
43XK550 - Normal - سایز 43 اینچ - Full HD/D-sub/DVB-T2/MHL
ایکس ویژن X.vision
22,200,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
43XK560 - Normal - سایز 43 اینچ - Full HD/IPS/DVB-T2/MHL
ایکس ویژن X.vision
25,700,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
43XK570 - Normal - سایز 43 اینچ - IPS/full HD/DVB-T2/MHL/PVR
ایکس ویژن X.vision
25,700,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
43XS412 - Normal - سایز 43 اینچ - Full HD/DVB-T2/PVR
ایکس ویژن X.vision
22,200,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
43XT520 - Normal - سایز 43 اینچ - Full HD/DVB-T2/PVR
ایکس ویژن X.vision
25,540,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
48XLU715 - 4K Smart - سایز 48 اینچ - WIFI screen Mirror/1000 Hz
ایکس ویژن X.vision
31,000,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49XTU815 - 4K Smart Android - سایز 49 اینچ - HDR, Android 5.1, DVB-T2
ایکس ویژن X.vision
38,430,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49XK555 - Smart Android - سایز 49 اینچ - Full HD, Android 5.1, IPS, Multi Screen
ایکس ویژن X.vision
29,000,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49XT515 - Smart Android - سایز 49 اینچ - Full HD/IPS/Android 4.4/CPU Cuad Core
ایکس ویژن X.vision
29,000,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49XT520 - Normal - سایز 49 اینچ - Full HD, DVBT2, Time Shift, D-sub
ایکس ویژن X.vision
27,300,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49XTU625 - 4K Smart Android - سایز 49 اینچ - HDR, Android 5.1, DVB-T2
ایکس ویژن X.vision
36,210,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49XTU615 - 4K Smart Android - سایز 49 اینچ - HDR, Android 5.1, DVB-T2
ایکس ویژن X.vision
37,330,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
85X6US - 85"
تی سی ال TCL
850,000,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49C2LUS -49"
تی سی ال TCL
51,250,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
55C2LUS -55"
تی سی ال TCL
62,870,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49S4900 - 49"
تی سی ال TCL
39,290,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
55P6US - 55"
تی سی ال TCL
58,080,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تلویزیون
49S4910 - 49"
تی سی ال TCL
39,370,000
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷