گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
داکت اسپلیت
MOTD-24HFN1 - اینورتر - 24000
میدیا Midea
386.950.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
MOTD-36HFN1 - اینورتر - 36000
میدیا Midea
552.630.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
MOTE-48HFN1 - اینورتر - 48000 - سه فاز
میدیا Midea
717.220.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
MOTE-55HFN1 - اینورتر - 55000 - سه فاز
میدیا Midea
782.620.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
24000 - تک فاز - اینورتر - سرد خالی -کره ای - ABNQ-24GM3T1
ال جی LG
516.660.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
30000 - تک فاز - اینورتر - سرد خالی -کره ای - ABNQ-30GM3T1
ال جی LG
627.840.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
36000 - تک فاز - اینورتر - سرد خالی -کره ای - ABNQ-36GM3T1
ال جی LG
743.380.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
48000 - تک فاز - اینورتر - سرد خالی -کره ای - ABNQ-48GM3T1
ال جی LG
928.680.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
54000 - تک فاز - اینورتر - سرد خالی -کره ای - ABNQ-54GM3T1
ال جی LG
1.003.890.000
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
داکت اسپلیت
اینورتر -R410 - MWSD482A/H3- 48000
وستن ایر WestenAir
250,250,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
اینورتر -R410 - MWSD362AI/H1- 36000
وستن ایر WestenAir
194,350,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
اینورتر -R410 - MWSD302AI/H1-30000
وستن ایر WestenAir
169,000,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
اینورتر -R410 - MWSD242AI/H1- 24000
وستن ایر WestenAir
149,500,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
دورثابت -R410 - MWSD6022A/H1-60000
وستن ایر WestenAir
250,250,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
دورثابت -R410 - MWSD482A/H1-48000
وستن ایر WestenAir
214,500,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
دورثابت -R410 - MWSD362A/H1-36000
وستن ایر WestenAir
164,450,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
دورثابت -R410 - MWSD242A/H1- 24000
وستن ایر WestenAir
128,700,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
60000 - ZMDA-60HD1RANB -سرد و گرم -اینورتر
زانتی ZANETI
293,250,000
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
420000 - ZMDA-42HD1RANB -سرد و گرم -اینورتر
زانتی ZANETI
210,375,000
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
360000 - ZMDA-36HD1RANB -سرد و گرم -اینورتر
زانتی ZANETI
180,625,000
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
360000 - ZMDA-36HD1RANA -سرد و گرم -اینورتر
زانتی ZANETI
189,125,000
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
30000 - ZMDA-30HD1RANA -سرد و گرم -اینورتر
زانتی ZANETI
165,750,000
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
24000 - ZMDA-24HD1RANA -سرد و گرم -اینورتر
زانتی ZANETI
133,875,000
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
18000 - ZMDA-18HD1RANA -سرد و گرم -اینورتر
زانتی ZANETI
108,375,000
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
UB361ph - 36000 - اینورتر دار-کره
ال جی LG
345,000,000
پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
UB30 - 30000 - اینورتر دار-کره
ال جی LG
295,000,000
پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
TD-36CT3 - دورثابت - 36000
تک الکتریک TechElecteric
202,400,000
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
BT-36HR - اینورتر - 36000
تک الکتریک TechElecteric
207,000,000
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
60000 - ZMDA-608HO1RANA -سرد و گرم-روتاری
زانتی ZANETI
254,200,000
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸
داکت اسپلیت
48000 - ZMDA-48HO1RANA -سرد و گرم -روتاری
زانتی ZANETI
211,150,000
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸