گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
حوله خشک کن
آلومینیومی 10 لول A
کارینو KARINO
825,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 14 لول A
کارینو KARINO
1,089,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 18 لول A
کارینو KARINO
1,265,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 10 لول - قوسی
کارینو KARINO
1,320,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 15 لول - قوسی
کارینو KARINO
1,760,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
آلومینیومی 19 لول - قوسی
کارینو KARINO
2,090,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 9 لول - 60 سانت
کارینو KARINO
4,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 12 لول - 75 سانت
کارینو KARINO
4,400,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 16 لول - 100 سانت
کارینو KARINO
5,300,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 20 لول - 120 سانت
کارینو KARINO
6,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 7 تخت - 60 سانت
کارینو KARINO
5,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 8 تخت - 75 سانت
کارینو KARINO
5,600,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 12 تخت - 100 سانت
کارینو KARINO
7,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
استیل - 14 تخت - 120 سانت
کارینو KARINO
7,700,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
حوله خشک کن
14 پره
ایران نوین Iran Novin
1,600,000
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
حوله خشک کن
10 پره
ایران نوین Iran Novin
1,300,000
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
حوله خشک کن
برقی - رنگ سفید
هافمن Hoffman
8,500,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
حوله خشک کن
برقی - رنگ کروم
هافمن Hoffman
9,200,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
حوله خشک کن
60 سانت 10 لوله
لاجورد Lacivert
0
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
حوله خشک کن
80 سانت 14 لوله
لاجورد Lacivert
0
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
حوله خشک کن
60 سانت 10 لوله
لاجورد Lacivert
0
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
حوله خشک کن
80 سانت 14 لوله
لاجورد Lacivert
0
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
حوله خشک کن
60 سانت 10 لوله
لاجورد Lacivert
0
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
حوله خشک کن
80 سانت 14 لوله
لاجورد Lacivert
0
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷