گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ماشین لباس شویی
621NW - رنگ سفید - 6 کیلو
ال جی LG
69,000,000
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WFH8012DS - تمام اتوماتیک - 8 کیلو - سیلور
هایسنس Hisense
47,350,000
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WFH8012D - تمام اتوماتیک - 8 کیلو - سفید
هایسنس Hisense
45,600,000
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
هفت کیلو - سفید
ایکس ویژن X.vision
45,000,000
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
8/5 کیلو - سفید
ایکس ویژن X.vision
49,800,000
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
رنگ سیلور - 704
تی سی ال TCL
44,600,000
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
رنگ سفید- 852
تی سی ال TCL
46,400,000
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
رنگ سفید - 600
تی سی ال TCL
36,200,000
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
رنگ سفید - 704
تی سی ال TCL
43,700,000
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
رنگ سیلور - 702
تی سی ال TCL
42,750,000
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
رنگ سفید - 702
تی سی ال TCL
41,850,000
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
721NS - رنگ سیلور - 7 کیلو
ال جی LG
71,280,000
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
721NW - رنگ سفید - 7 کیلو
ال جی LG
68,880,000
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
743SW - رنگ سفید - 7 کیلو
ال جی LG
74,180,000
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
743SS - رنگ سیلور - 7 کیلو
ال جی LG
76,590,000
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
هفت کیلو - سیلور
ایکس ویژن X.vision
45,500,000
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
شش کیلو- سفید
ایکس ویژن X.vision
39,000,000
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WB-24917IS - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
97,060,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WB-24917IW - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
95,960,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14915S - ظرفیت 9 کیلو - A+++
میدیا Midea
78,000,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-14915W - ظرفیت 9 کیلو - A+++
میدیا Midea
76,900,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WBS-24901SLCD - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
81,160,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WBS-24901WLCD - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
80,060,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-24912S - ظرفیت 9 کیلو - A+++
میدیا Midea
80,320,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-24912W - ظرفیت 9 کیلو - A+++
میدیا Midea
79,220,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-24901S - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
81,160,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-24901W - ظرفیت 9 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
80,060,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WI-24816S - ظرفیت 8 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
73,700,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WI-24816W - ظرفیت 8 کیلو - اینورتر - A+++
میدیا Midea
72,600,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ماشین لباس شویی
WU-24812S - ظرفیت 8 کیلو - A+++
میدیا Midea
78,470,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸