گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-4101 - اجاق گاز 5 شعله - مدل اورانوس
اسنوا Snowa
35,500,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-4102 - اجاق گاز 5 شعله - مدل اورانوس
اسنوا Snowa
34,500,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-6102 - اجاق گاز تمام لعاب سفید - 5 شعله - مدل والنتینو
اسنوا Snowa
43,000,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-6101 - اجاق گاز 5 شعله - مدل والنتینو
اسنوا Snowa
44,000,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مایکرو ویو اجاق گاز
30 لیتری
تکنو Techno
19,000,000
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
25 لیتزی
تکنو Techno
15,500,000
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
20 لیتری
تکنو Techno
10,800,000
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
اجاق گاز اورانوس SGC5 UD2311N - 2311
اسنوا Snowa
26,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-642 - اجاق گاز سفید استیل - 5 شعله
اسنوا Snowa
28,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
R21 - اجاق گاز مدل رومینا تمام لعاب - 5 شعله
اسنوا Snowa
22,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-301 - اجاق گاز رنگ تیتانیوم - 5 شعله
اسنوا Snowa
28,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-1102 - اجاق گاز تمام لعاب - 5 شعله
اسنوا Snowa
24,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-1101 - اجاق گاز تمام استیل - 5 شعله
اسنوا Snowa
24,000,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-532 - اجاق گاز آترینا - بدنه سفید - رویه لعاب -5 شعله
اسنوا Snowa
22,000,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-6112 - اجاق گاز 5 شعله - مدل والنتینو
اسنوا Snowa
39,000,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-641 - اجاق گاز استیل - 5 شعله
اسنوا Snowa
31,000,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
97BCR
ال جی LG
65,500,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
97WCR
ال جی LG
64,000,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
95SCR
ال جی LG
57,800,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
95WCR
ال جی LG
56,600,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
94WCR
ال جی LG
52,800,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
94SCR
ال جی LG
54,000,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
93WCR
ال جی LG
49,200,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
93SCR
ال جی LG
50,400,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
98W
ال جی LG
60,300,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
98S
ال جی LG
61,500,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
92W
ال جی LG
49,200,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
92S
ال جی LG
50,400,000
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-6111 - اجاق گاز 5 شعله - مدل والنتینو
اسنوا Snowa
43,650,000
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
مایکرو ویو اجاق گاز
SGC5-6121 - اجاق گاز 5 شعله - مدل والنتینو
اسنوا Snowa
42,546,000
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷