گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
بخار شوی
41001042-Steam mop (NEW) - بخار شوی
فاکیر FAKIR
16,673,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخار شوی
41001043-protable steam pocket - بخار شوی
فاکیر FAKIR
19,595,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخار شوی
41001270-Magic steam -white-1050w-1/1L - بخار شوی
فاکیر FAKIR
93,446,200
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخار شوی
41000570-Magic steam -BLACK-1050w-1/1L - بخار شوی
فاکیر FAKIR
105,134,800
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخار شوی
41000253-Magic steam -RED-1050W-1/1L - بخار شوی
فاکیر FAKIR
105,134,800
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخار شوی
41001468-2 int professional - بخار شوی
فاکیر FAKIR
19,342,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخار شوی
41001609-room master (NEW) - بخار شوی
فاکیر FAKIR
31,018,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخار شوی
41001655-Jaws 2000W-1/2L - بخار شوی
فاکیر FAKIR
16,180,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخار شوی
GAC-1580
گوسونیک Gosonic
8,640,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بخار شوی
GAC-1592
گوسونیک Gosonic
10,320,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بخار شوی
GAC-1582
گوسونیک Gosonic
9,000,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷