گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
پلو پز
SR1980 - سفید 8 نفره - بخار پز
پاناسونیک Panasonic
4,705,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
پلو پز
SR1970 - سفید 8نفره - سفيد 8 نفره بخازپز
پاناسونیک Panasonic
5,195,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
پلو پز
SR1970 - سفید 8نفره
پاناسونیک Panasonic
4,760,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
پلو پز
SR970 - سفید 4 نفره
پاناسونیک Panasonic
4,320,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
پلو پز
SR3950 - سفید 15 نفره
پاناسونیک Panasonic
6,510,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
پلو پز
SR2950 - سفید 10 نفره
پاناسونیک Panasonic
5,415,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
پلو پز
SR1950 - سفید 8 نفره
پاناسونیک Panasonic
4,320,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
پلو پز
SR950 - سفید 4 نفره
پاناسونیک Panasonic
3,940,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
پلو پز
YS 50 - جدید
تولیپس Tulips
4,515,000
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
پلو پز
RK7058
تفال Tefal
8,630,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
RK7006
تفال Tefal
9,470,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC671
گوسونیک Gosonic
5,040,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC-600
گوسونیک Gosonic
9,480,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC-675
گوسونیک Gosonic
7,440,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC-673
گوسونیک Gosonic
6,960,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC667
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC672
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC687
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC685
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC-688
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC683
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
GRC-680
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
زودپز - GRC673
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
پلو پز
زودپز - GRC-675
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷