گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
چای و قهوه ساز
BKK 3008 - قهوه جوش 1200 وات - سیستم ضد چکه
بکو BEKO
2,740,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
BKK 2213 - NEW - چای ساز سفید
بکو BEKO
21,700,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
BKK2110 LM - چای ساز مشکی - استیل
بکو BEKO
6,264,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
BKK 2111 P - سماور برقی سفید
بکو BEKO
5,830,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
CEG 7425 B - اسپرسو ساز - مشکی
بکو BEKO
38,710,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
BKK 2300 W - قهوه ساز سفید - 670 وات
بکو BEKO
5,930,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
BKK 2300 G - قهوه ساز نوک مدادی - 670 وات
بکو BEKO
6,270,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
BKK 2113 M - قهوه ساز ترک
بکو BEKO
5,070,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
455 - LED - استیل - 1/7 لیتری
تولیپس Tulips
0
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
457 - LED - پیرکس - 1/7 لیتری
تولیپس Tulips
3,615,000
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
A411 - سفید - هوشمند
سام SAM
6,500,000
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41000332-Dematic steel automatic-0/9 -چای ساز
فاکیر FAKIR
13,126,923
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001720-TEA-TIME RED-1650W -چای ساز
فاکیر FAKIR
9,235,150
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001571-Legend steel tea maker- 1L -چای ساز
فاکیر FAKIR
11,360,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41002200-Legend RED -چای ساز
فاکیر FAKIR
11,626,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001744-Legend steel cream TEA MAKER-1 -چای ساز
فاکیر FAKIR
11,626,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001572-Legend Glass- TEA MAKER -چای ساز
فاکیر FAKIR
10,297,750
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001644-Ceremony -چای ساز
فاکیر FAKIR
16,142,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001645-Ceremony DIGITAL -چای ساز
فاکیر FAKIR
12,954,250
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001778-Thales -چای ساز
فاکیر FAKIR
7,325,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001779-River -چای ساز
فاکیر FAKIR
10,829,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001953-River SHINY -چای ساز
فاکیر FAKIR
11,423,600
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41002730-River RED -چای ساز
فاکیر FAKIR
10,829,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
River-craem -چای ساز
فاکیر FAKIR
10,829,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41002779-River-ice blue -چای ساز
فاکیر FAKIR
10,828,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41002822-River-violet -چای ساز
فاکیر FAKIR
10,829,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
River - tea maker steel -چای ساز
فاکیر FAKIR
10,829,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41002777-River-fuchiha -چای ساز
فاکیر FAKIR
10,828,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41001680-MULTI SERVE -چای ساز
فاکیر FAKIR
14,016,850
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
چای و قهوه ساز
41002689-SHAYE GLASS WHITE -چای ساز
فاکیر FAKIR
12,422,950
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷