گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
میوه خشک کن
GSJ-513
گوسونیک Gosonic
4,680,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
میوه خشک کن
GSJ516
گوسونیک Gosonic
5,400,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
میوه خشک کن
GSJ514
گوسونیک Gosonic
4,560,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
میوه خشک کن
GSJ513New
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
میوه خشک کن
GSJ-511
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷