گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
سرخ کن
41000587-Gala-black
فاکیر FAKIR
8,172,550
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
سرخ کن
41000588-Gala-white
فاکیر FAKIR
8,172,550
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
سرخ کن
Gala-inox-Deep fryer
فاکیر FAKIR
9,112,445
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
سرخ کن
41001960-JETFRY
فاکیر FAKIR
16,142,050
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
سرخ کن
AH9500
تفال Tefal
27,510,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
AH9518
تفال Tefal
28,650,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
اکتی فرای
تفال Tefal
0
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
FZ7060 - اکتی فرای
تفال Tefal
15,730,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
FZ7100 - اکتی فرای
تفال Tefal
18,930,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
FZ7062 - اکتی فرای
تفال Tefal
17,210,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
FZ7108 - اکتی فرای
تفال Tefal
18,930,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
FZ7500 - اکتی فرای
تفال Tefal
21,510,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
FZ7510 - اکتی فرای
تفال Tefal
22,360,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
GDF615
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
GDF614
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
سرخ کن
GDF600
گوسونیک Gosonic
0
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷