گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
مخلوط کن و همزن
800 - سفید ایران ژاپن
پاناسونیک Panasonic
4,265,000
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
مخلوط کن و همزن
HBA 6700 W - همزن عمودی - سفید - 700 وات
بکو BEKO
4,160,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
433 - استیل
تولیپس Tulips
0
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
435 - استیل
تولیپس Tulips
0
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
436 - استیل
تولیپس Tulips
0
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002063-MEGA MIX - مخلوط کن
فاکیر FAKIR
7,906,900
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41001442-MR.CHEF-700 W - 1/5 - همزن قلمی گوشتکوب برقی
فاکیر FAKIR
8,716,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41001443-MR.CHEF-800 W -115 L - همزن قلمی گوشتکوب برقی
فاکیر FAKIR
8,843,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41000584-proline
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41000586-multiplex
فاکیر FAKIR
47,754,400
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
4101681-Motto-black - ست همزن
فاکیر FAKIR
7,375,600
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41001682-Motto-CREAM - ست همزن
فاکیر FAKIR
7,375,600
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002451-MOTTO GLASS-CREAM - ست همزن
فاکیر FAKIR
7,906,900
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002452-MOTTO GLASS-BLACK - ست همزن
فاکیر FAKIR
7,906,900
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002470-LUCCA-RED - ست همزن
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002375-LUCCA-CREAM - ست همزن
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002841-LUCCA-violet - ست همزن
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002476-LUCCA-BLACK - ست همزن
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002773-LUCCA-BLUE - ست همزن
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002772-LUCCA blender ser fuchiha
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002769-LUCCA blender glass chopper fuchiha
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
LUCCA GREEN
فاکیر FAKIR
9,222,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
LUCCA GOLD
فاکیر FAKIR
9,475,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41001835-Versa-cream - ست همزن
فاکیر FAKIR
10,297,750
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41001834-Versa SET BLACK - ست همزن
فاکیر FAKIR
10,297,750
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41001751-Amirex cream - ست همزن
فاکیر FAKIR
7,906,900
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41005512-Amirex black - ست همزن
فاکیر FAKIR
7,906,900
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41001752-Amirex red - ست همزن
فاکیر FAKIR
7,906,900
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41001604-FOOD MASTER - همزن با پایه
فاکیر FAKIR
29,955,850
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
مخلوط کن و همزن
41002101-FOOD MASTER RED- همزن با پایه
فاکیر FAKIR
29,158,900
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷