گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ترازو
PP1133
تفال Tefal
2,450,000
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
ترازو
41000306-TERRO-180gr
فاکیر FAKIR
4,795,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41000337-Libra kitchen scale-5kg
فاکیر FAKIR
3,530,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
SUN BLUETOOTH SCALE (NEW)
فاکیر FAKIR
5,781,700
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
JENNY SCALE (NEW)
فاکیر FAKIR
2,593,900
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41001450-Digicup-black
فاکیر FAKIR
4,187,800
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41001421-Digicup-cream
فاکیر FAKIR
4,187,800
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41001553-Hercules body
فاکیر FAKIR
3,123,935
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
Hercules SCALE
فاکیر FAKIR
3,390,850
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41002090-molly-RED
فاکیر FAKIR
3,024,000
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41002094-molly-GREEN
فاکیر FAKIR
3,036,650
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41002095-molly-ORANGE
فاکیر FAKIR
2,992,375
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41002096-molly-WHAIT
فاکیر FAKIR
2,992,375
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
41000384-Miss white
فاکیر FAKIR
5,933,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ترازو
PP1200 - پریمیو
تفال Tefal
2,690,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
ترازو
PP1100 - حمام
تفال Tefal
0
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
ترازو
PP1121 - حمام
تفال Tefal
2,300,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
ترازو
PP5150V1 - حمام
تفال Tefal
4,055,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
ترازو
PP4000 - حمام
تفال Tefal
3,300,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
ترازو
BC5060
تفال Tefal
3,570,000
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷