گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
موتور شیر سه راهی
برقی
البی Elbi
1,265,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
موتور شیر سه راهی
شیرموتوری سفیدمشکی
بایترون Bitron
1,265,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
موتور شیر سه راهی
بوتان - گرد کانکشن کوچک
البی Elbi
2,035,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
موتور شیر سه راهی
بوتان - گرد کانکشن بزرگ
البی Elbi
2,035,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
موتور شیر سه راهی
شیرموتوری
ایران رادیاتور IranRadiator
1,587,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷