گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
منبع انبساط
6 لیتری
زیلمت Zilmet
2,484,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
منبع انبساط
7 لیتری
جن جونتا
3,875,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
منبع انبساط
8 لیتری
زیلمت Zilmet
1,886,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
منبع انبساط
9 لیتری
بوتان Butane
2,277,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
منبع انبساط
3/8 - 8 لیتری
اوناکس Onax
1,900,000
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷