گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر برقی
گاز - "1 تدریجی
دانگز DUNGS
19,000,000
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,000,000
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/2 - بدنه آلومینیوم - فشار 1/4 بار
طنین TANIN
2,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "3/4 - بدنه آلومینیوم- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
2,200,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/4 1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,200,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/2 1 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
3,500,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "2 - فولادی- فشار 1/4 بار
طنین TANIN
4,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دنده ای - "1/2 2 - فولادی - فشار 1/4 بار
طنین TANIN
14,500,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "2 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
22,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "2 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
32,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "3 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
41,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "3 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
52,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "4 - فولادی - فشار 2 بار
طنین TANIN
64,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "4 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
73,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "6 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
175,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
فلنجی - "8 - فولادی - فشار 60 بار
طنین TANIN
270,000,000
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
گازوئیلی 1/8 و 1/4 اینچ
شکوه الکتریک
945,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
دوقلو
شکوه الکتریک
1,620,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
آب -1/4 1 اینچ
یونیدو Uni-D
8,250,000
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
آب -1/4 1 اینچ
ایرکنترل AirControl
5,800,000
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
گاز - اسکا - "3/4
طنین TANIN
2,400,000
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
آب - 1/2 اینچ - برنجی
یونیدو Uni-D
3,300,000
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
1 اینچ گاز
ای ام سی EMC
13,600,000
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
شیر برقی
آب - 1/2 اینچ - برنجی
ایرکنترل AirControl
1,800,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "1/2 تدریجی
دانگز DUNGS
12,075,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "3/4 تدریجی
دانگز DUNGS
13,650,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "1/2 1 تدریجی
دانگز DUNGS
19,425,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "2 تدریجی
دانگز DUNGS
25,200,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "1/2 تکضرب
دانگز DUNGS
12,075,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
شیر برقی
گاز - "3/4 تکضرب
دانگز DUNGS
13,650,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷