گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
سوپاپ اطمینان
فلنجی 25 به 32
آلبرتینی Albertini
20,585,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
فلنجی 50 به 40
آلبرتینی Albertini
22,655,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
فلنجی 50 به 65
آلبرتینی Albertini
28,635,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
فلنجی 65 به 80
آلبرتینی Albertini
37,490,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
بیرون رزوه - 3 بار - "1/2
Brands
560,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
داخل رزوه - 3 بار - "1/2
Brands
560,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
1 1/4 اینچ ساده
هایسک Hisec
7,900,000
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
1 1/2 اینچ ساده
هایسک Hisec
9,800,000
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
2 اینچ ساده
هایسک Hisec
12,500,000
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
1 1/4 اینچ اهرم دار
هایسک Hisec
9,500,000
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
1 1/2 اینچ اهرم دار
هایسک Hisec
1,100,000
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
2 اینچ اهرم دار
هایسک Hisec
1,700,000
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
1/2 اینچ ساده
هایسک Hisec
3,500,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
1 اینچ ساده
هایسک Hisec
6,270,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
1/2 اینچ اهرم دار
هایسک Hisec
4,500,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
3/4 اینچ اهرم دار
هایسک Hisec
5,700,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
1 اینچ اهرم دار
هایسک Hisec
7,480,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
سوپاپ اطمینان
3/4 اینچ ساده
هایسک Hisec
0
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷