گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
پرده هوا
RM4020 S/Y-W-V7 کابین ساده - کویل آبی - دکوراتیور با رنگ پودری الکترو استاتیک
ایرجت AirJet
43,840,000
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4018 S/Y-W-V7 کابین ساده - کویل آبی - دکوراتیور با رنگ پودری الکترو استاتیک
ایرجت AirJet
42,400,000
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4015 S/Y-W-V7 کابین ساده - کویل آبی - دکوراتیور با رنگ پودری الکترو استاتیک
ایرجت AirJet
36,560,000
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4012 S/Y-W-V7 کابین ساده - کویل آبی - دکوراتیور با رنگ پودری الکترو استاتیک
ایرجت AirJet
32,240,000
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4010 S/Y-W-V7 کابین ساده - کویل آبی - دکوراتیور با رنگ پودری الکترو استاتیک
ایرجت AirJet
27,760,000
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4020L/Y-LUX - طرح جدید - 200 سانت
ایرجت AirJet
23,480,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4018L/Y-LUX - طرح جدید - 180 سانت
ایرجت AirJet
23,016,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4015L/Y-LUX - طرح جدید - 150 سانت
ایرجت AirJet
21,294,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4012L/Y-LUX - طرح جدید - 120 سانت
ایرجت AirJet
17,520,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4010L/Y-LUX - طرح جدید - 100 سانت
ایرجت AirJet
17,416,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4009L/Y-LUX - طرح جدید - 90 سانت
ایرجت AirJet
17,200,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4006L/Y-LUX - طرح جدید - 60 سانت
ایرجت AirJet
14,240,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4020S/Y-W-LUX-V7 - کویل آبگرم دکوراتیو با ورق استیل
ایرجت AirJet
54,160,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4018S/Y-W-LUX-V7 - کویل آبگرم دکوراتیو با ورق استیل
ایرجت AirJet
51,200,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4015S/Y-W-LUX-V7 - کویل آبگرم دکوراتیو با ورق استیل
ایرجت AirJet
46,800,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4012S/Y-W-LUX-V7 - کویل آبگرم دکوراتیو با ورق استیل
ایرجت AirJet
40,960,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4010S/Y-W-LUX-V7 - کویل آبگرم دکوراتیو با ورق استیل
ایرجت AirJet
34,800,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4020S/Y-W-V7 - المنت دار برقی سه فاز دکتوراتیور با رنگ کوره ای
ایرجت AirJet
43,840,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4018S/Y-W-V7 - المنت دار برقی سه فاز دکتوراتیور با رنگ کوره ای
ایرجت AirJet
42,400,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4010S/Y-W-V7 - المنت دار برقی سه فاز دکتوراتیور با رنگ کوره ای
ایرجت AirJet
27,760,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4012S/Y-W-V7 - المنت دار برقی سه فاز دکتوراتیور با رنگ کوره ای
ایرجت AirJet
32,240,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
RM4015S/Y-W-V7 - المنت دار برقی سه فاز دکتوراتیور با رنگ کوره ای
ایرجت AirJet
36,560,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4006L/Y - به طول 60 سانت
ایرجت AirJet
14,240,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4009L/Y - به طول 90 سانت
ایرجت AirJet
17,200,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4010L/Y - به طول 100 سانت
ایرجت AirJet
17,416,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4012L/Y - به طول 120 سانت
ایرجت AirJet
17,520,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4015L/Y - به طول 150 سانت
ایرجت AirJet
21,840,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4018L/Y - به طول 180 سانت
ایرجت AirJet
22,960,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM4020L/Y - به طول 200 سانت
ایرجت AirJet
23,480,000
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرده هوا
پرتاب باد هم دما - FM 4020 CS-L/Y - سقفی توکار - 200 سانت
میتسویی Mitsui
45,630,000
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

پرده هوا دستگاهی است برای جلوگیری از هدر رفت گرما و سرمای داخل و نیز نفوذ حشرات، گرد وخاک استفاده میشود. در 4نوع ساده با پرتاب باد هم دما /کویل دار/المنت دار/صنعتی تولید می شوند. حالت ساده فقط کار پرتاب باد انجام می دهد تا 2.5متر ارتفاع را پوشش می دهد. حالت کویل دار میتواند باد سرد یا گرم تولید کند در صورتی که متصل به چیلر یا دیگ آبگرم باشد(پکیج جندان نمی تواند کویل آبگرم را ساپورت کند)  حالت المنت دار میتواند باد گرم تولید کند ولی نیاز به برق سه فاز دارد. حالت صنعتی برای ارتفاع بالای 2.5متر پیشنهاد میشود و نیلز به برق سه فاز برای ساپورت این ارتفاع را دارد. و میتواند در انواع ساده و کویل دار و المنت دار نیز باشد. پرده هوا بر اساس میزان بازشوی درب و ارتفاع درب انتخاب و پیشنهاد می شود. پرده هوا ها میتوانند به صورت دایم کار و اتوماتیک ببا باز شدن درب و بسته شدن ان عمل کننند. نام گذاری پرده هوا به این صورت میباشد که بر حسب حروف و اعداد نام گذاری شدند که حروف اشاره به یکی از انواع 4گانه بودن  و اعداد بر حسب مقدار باشو درب می باشند. پرده هواها در ابعاد60-90-100-120-150-180-200 سانت می باشد و برای بازشو های بزرگتر به صورت ترکیبی استفاده می شود. نکته که هنگام خرید پرده هوا ها وجود دارد این می باشد که  مشتری باید بازشو درب و ارتفاع آن را بداند تا پرده هوای مناسب با بازشو درب ارایه شود.