گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
آب سردکن
BSS 2201 - آبسرد کن سفید بدون یخچال
بکو BEKO
11,240,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
آب سردکن
BSS 2210 - آبسرد کن سیلور بدون یخچال
بکو BEKO
12,420,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
آب سردکن
BSS 4600 TT - آبسرد کن سیلور بدون یخچال
بکو BEKO
15,020,000
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
آب سردکن
مخزن آب - 22
گوسونیک Gosonic
1,920,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
مخزن آب - 28
گوسونیک Gosonic
1,920,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
آبسردکن - 573
گوسونیک Gosonic
17,760,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
آبسردکن - 576
گوسونیک Gosonic
16,560,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
آبسردکن - 574
گوسونیک Gosonic
16,200,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
آبسردکن - 529
گوسونیک Gosonic
14,400,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
آبسردکن - 531
گوسونیک Gosonic
14,400,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
آبسردکن - 537
گوسونیک Gosonic
12,960,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
آبسردکن - 505
گوسونیک Gosonic
11,880,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
آب سردکن
آبسردکن - 510
گوسونیک Gosonic
11,880,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷