گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
پنکه
FS40-12HR - ایستاده - 5 پره - 26 سرعته - ریموت کنترل
میدیا Midea
7,350,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FS40-13QR - آبفشان - 3 سرعته - سیستم دفع حشرات
میدیا Midea
6,250,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FZ10-9LR - ایستاده برجی
میدیا Midea
4,450,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FS40-U8R - ایستاده - 4 پره - 3 سرعته - ریموت کنترل
میدیا Midea
4,650,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FS40-7ARB - ایستاده - 5 پره - 4 سرعته - ریموت کنترل
میدیا Midea
4,150,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FS40-13VRB - ایستاده - 5 پره - 4 سرعته - ریموت کنترل - مشکی و سفید
میدیا Midea
3,300,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FS40-15QR - ایستاده - 5 پره - 3 سرعته - ریموت کنترل - مشکی و سفید
میدیا Midea
2,980,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FS40-11NR - ایستاده - 3 پره - 3 سرعته - ریموت کنترل - مشکی و سفید
میدیا Midea
2,600,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FS40-10JC - ایستاده - رومیزی - دیواری - 3پره - 3سرعته
میدیا Midea
2,600,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FS40-11DB - ایستاده - 3 پره - 3 سرعته
میدیا Midea
1,900,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FW40-7JR - دیواری - 3 حالته - گردش افقی
میدیا Midea
2,250,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
FC150-15A - سقفی - 3 پره - 5 سرعته
میدیا Midea
2,400,000
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
پنکه
41001660-ALL OVER 3in1
فاکیر FAKIR
8,969,500
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
پنکه
41001879-VC20S
فاکیر FAKIR
6,047,350
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
پنکه
41001661-ROTATING 360
فاکیر FAKIR
9,235,150
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
پنکه
TVL 90S - VENTILATOR
فاکیر FAKIR
14,813,800
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
پنکه
VF5660 - ایستاده
تفال Tefal
0
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
پنکه
VF5670 - ایستاده
تفال Tefal
0
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
پنکه
VF2250 - رومیزی
تفال Tefal
0
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
پنکه
VF3610 - رومیزی
تفال Tefal
0
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
پنکه
VF3640 - رومیزی
تفال Tefal
0
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
پنکه
کنترل دار - 187
گوسونیک Gosonic
6,960,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پنکه
کنترل دار - 182
گوسونیک Gosonic
6,240,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پنکه
165
گوسونیک Gosonic
5,040,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پنکه
163
گوسونیک Gosonic
4,560,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پنکه
دیواری - 1704
گوسونیک Gosonic
4,440,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
پنکه
دیواری - 1702
گوسونیک Gosonic
4,080,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷