گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
سشوار
255
گوسونیک Gosonic
1,860,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
سشوار
252
گوسونیک Gosonic
1,680,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
سشوار
224
گوسونیک Gosonic
1,500,000
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷