گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شير گاز حساس به زلزله
3 اینچ -2 پوندی
اسکا ESKA
28,000,000
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
شير گاز حساس به زلزله
سایز 3 اینچ - مکانیکی - فلنجی - فولادی - فشار 60 پوندی
طنين TANIN
50,700,000
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
شير گاز حساس به زلزله
سایز 3 اینچ - مکانیکی - فلنجی - فولادی - فشار 2 پوندی
طنين TANIN
41,700,000
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
شير گاز حساس به زلزله
دنده ای - سايز 1 اينچ - 1/4 پوندی - عمودی
اف آر اس FRS-EQV41
3.850.000
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
شير گاز حساس به زلزله
نرمالي باز-سايز 4 اينچ
اف آر اس FRS-EQV41
35,000,000
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
نرمالي باز-سايز 3 اينچ
اف آر اس FRS-EQV41
24,000,000
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
دنده ای - سايز 1/4 1 اينچ - 1/4 پوندی - عمودی
اف آر اس FRS-EQV41
3,520,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
دنده ای - سايز 1/2 1 اينچ - 1/4 پوندی - عمودی
اف آر اس FRS-EQV41
3,630,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
دنده ای - سايز 2 اينچ - 1/4 پوندی - عمودی
اف آر اس FRS-EQV41
3,850,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
1 اینچ - مکانیکی - دنده ای - فولادی - فشار 1/4
طنين TANIN
3,600,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 1/4 1 اینچ - مکانیکی - دنده ای - فولادی - 1/4 پوندی
طنين TANIN
3,600,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 1/2 1 اینچ - مکانیکی - دنده ای - فولادی - 1/4 پوندی
طنين TANIN
3,900,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 2 اینچ - مکانیکی - دنده ای - فولادی - 1/4 پوندی
طنين TANIN
4,800,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 1/2 2 اینچ - مکانیکی - دنده ای - فولادی - 1/4 پوندی
طنين TANIN
11,000,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 2 اینچ - مکانیکی - فلنجی - فولادی - فشار 2 پوندی
طنين TANIN
15,500,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 2 اینچ - مکانیکی - فلنجی - فولادی - فشار 60 پوندی
طنين TANIN
24,000,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 4 اینچ - مکانیکی - فلنجی - فولادی - فشار 2 پوندی
طنين TANIN
57,500,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 4 اینچ - مکانیکی - فلنجی - فولادی - فشار 60 پوندی
طنين TANIN
67,500,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 6 اینچ - مکانیکی - فلنجی - فولادی - فشار 60 پوندی
طنين TANIN
140,000,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
سایز 8 اینچ - مکانیکی - فلنجی - فولادی - فشار 60 پوندی
طنين TANIN
230,000,000
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
نرمالي باز-سايز 1/2 2 اينچ
اف آر اس FRS-EQV41
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي دنده اي1 اينچ الي 2 اينچ
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي دنده اي 1/2 2 اينچ
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي فلنجي 2 اينچ 1/4 تا 2 پوند
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي فلنجي 2 اينچ 60 پوند
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي فلنجي 3 اينچ 2 پوند
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي فلنجي 3 اينچ 60 پوندي
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي فلنجي 4 اينچ 2 پوند
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي فلنجي 4 اينچ 60 پوند
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شير گاز حساس به زلزله
الکترو مکانيکي فلنجي 6 اينچ 60پوند بايك حسگر
طنين TANIN
0
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷