گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
موبایل
J320 4G 2016 - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
17,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J4 16G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
19,900,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J4 32G - طلایی - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
20,900,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J4 CORE - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
18,300,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J4 PLUS+ 32G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
22,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J5 PRO 32G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
25,100,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J5 PRO 32G - مشکی - گارانتی هراه سرویس
سامسونگ Samsung
25,800,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J5 PRIME - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
24,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J6 2018 32G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
24,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J6 PLUSE - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
28,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J7 PRO 64G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
32,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J7 PRO 64G - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
33,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J7 DOU - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
25,900,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J701 J7 CORE 16G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
22,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J701 J7 CORE - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
25,900,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J701 J7 CORE 32G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
24,700,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J7 PRIME - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
25,400,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J7 PRIME 2 - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
26,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J7 PRIME 2 - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
27,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J8 64G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
34,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J8 32G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
32,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
GrandPrime+ - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
15,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
GrandPrime+ - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
14,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
GrandPrimePro - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
18,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
GrandPrimePro - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
17,200,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
S9 Black 256 - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
80,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
NOTE 8 GOLD 64 G - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
79,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
NOTE 9 512 - گارانتی سلامت
سامسونگ Samsung
136,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J4 PLUS+ 16G - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
20,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
موبایل
J6 PLUSE - گارانتی همراه سرویس
سامسونگ Samsung
28,900,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷