گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
تبلت
TAB 4 WiFi
لنوو Lenovo
8,950,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
TAB 4 4G 10"
لنوو Lenovo
28,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
TAB 3 3G
لنوو Lenovo
10,100,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
TAB 4 3G
لنوو Lenovo
11,300,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
TAB 4 4G
لنوو Lenovo
14,900,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
ATOUCH WIFI - تبلت دانش آموزی
سامسونگ Samsung
5,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
T585 Tab A 10" 32G
سامسونگ Samsung
34,000,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
P585 Tab A 10"
سامسونگ Samsung
45,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
T561 Tab E
سامسونگ Samsung
21,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
T116
سامسونگ Samsung
14,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
T285 2016
سامسونگ Samsung
16,900,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
ATOUCH 4G - تبلت دانش آموزی
سامسونگ Samsung
6,500,000
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تبلت
TAB 3 WiFi
لنوو Lenovo
1,000,000.00
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
تبلت
TAB 4 A8 16G
لنوو Lenovo
0.00
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷