گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
فلومتر
سنسور- انگشتی پینی
Brands
263,750
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فلومتر
سنسور- انگشتی سوکتی
Brands
252,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فلومتر
پروانه ای
تاچی Tachi
240,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷