گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
سنسور فشار
آب
مارکوارت
1,237,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سنسور فشار
پرشر آب اورینگی پکیج
ایران رادیاتور IranRadiator
612,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سنسور فشار
پرشراب رزوه ای پکیج
ایران رادیاتور IranRadiator
625,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سنسور فشار
پرشراب دوپایه مربعی
Brands
450,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سنسور فشار
با کابل
ایساتیس Isatis
1,237,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷