گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیرکنترل
DN15 - پنوماتیک- 1/2 اینچ
عیوض EYVAZ
22,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN20 - پنوماتیک- 3/4 اینچ
عیوض EYVAZ
22,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN25 - پنوماتیک- 1 اینچ
عیوض EYVAZ
22,400,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN32 - پنوماتیک- 1/4 1 اینچ
عیوض EYVAZ
27,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN40 - پنوماتیک- 1/2 1 اینچ
عیوض EYVAZ
29,500,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN50 - پنوماتیک- 2 اینچ
عیوض EYVAZ
0
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN65 - پنوماتیک- 1/2 2 اینچ
عیوض EYVAZ
47,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN80 - پنوماتیک- 3 اینچ
عیوض EYVAZ
63,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN100 - پنوماتیک - 4 اینچ
عیوض EYVAZ
85,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN125 - پنوماتیک - 5 اینچ
عیوض EYVAZ
150,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
DN150 - پنوماتیک - 6 اینچ
عیوض EYVAZ
172,000,000
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
شیرکنترل
فلنجی "1
آلبرتینی Albertini
136,850,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
شیرکنترل
فلنجی "1/2 1
آلبرتینی Albertini
151,800,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
شیرکنترل
فلنجی "2
آلبرتینی Albertini
169,050,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷