گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شومینه
فلورانس 200
هیوندای HYUNDAI
9,800,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شومینه
فلورانس 280
هیوندای HYUNDAI
11,940,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شومینه
فلورانس چدنی 200
هیوندای HYUNDAI
10,870,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شومینه
فلورانس چدنی 240
هیوندای HYUNDAI
11,940,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شومینه
گازی ونیز 200
هیوندای HYUNDAI
9,690,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شومینه
گازی ونیز 240
هیوندای HYUNDAI
10,760,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شومینه
گازی ونیز 280
هیوندای HYUNDAI
11,830,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شومینه
گازی مولتی مکس مولر
هیوندای HYUNDAI
11,500,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شومینه
گازی مولتی مکس مینیاتور
هیوندای HYUNDAI
12,580,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷