گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
رله
گازی مدل 790
شکوه الکتریک
1,125,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
گازی مدل 790 - یون دار
شکوه الکتریک
1,125,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
گازی مدل 790 - دو شیره - آلارم دار - ی.ن دار
شکوه الکتریک
1,215,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
گازی مدل 790 - شالیکویی
شکوه الکتریک
1,215,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
گازی - TMG 740
شکوه الکتریک
7,650,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
گازوئیلی مدل 701
شکوه الکتریک
1,035,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
مدل 811 - دو سوخته
شکوه الکتریک
1,440,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
مدل 100 - اتمسفر یک
شکوه الکتریک
540,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
پایه رله
شکوه الکتریک
342,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
پایه رله TMG-740
شکوه الکتریک
1,530,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
پایه رله TMO-720
شکوه الکتریک
1,530,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
رله
LFL-1-635
زیمنس SIEMENS
4,410,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
رله
LDU11 - نشت یاب گاز
زیمنس SIEMENS
43,575,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
رله
MMG810 - کنترل مشعل
هانیول HONEYWELL
17,325,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
رله
TMG740/3 - کنترل مشعل
هانیول HONEYWELL
37,800,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
رله
BR - همورتی
Brands
1,470,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
رله
SM155 - همورتی
Brands
1,470,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
رله
SB125 - همورتی
Brands
1,470,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷