گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کویل
آبگرم - دو ردیفه - - تناژ 3/5 الی 4
دایکین Daikin
17,860,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کویل
آبگرم - دو ردیفه - - تناژ 2/5 الی 3
دایکین Daikin
11,280,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کویل
آبگرم - دو ردیفه - - تناژ 1/5 الی 2
دایکین Daikin
8,460,000
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸