گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر آتشنشانی
ایستاده - 3 اینچ
وگ VOG
38,500,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر آتشنشانی
ایستاده - 4 اینچ
وگ VOG
38,500,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر آتشنشانی
ایستاده - 6 اینچ
وگ VOG
40,000,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر آتشنشانی
دفتی - 3 اینچ
وگ VOG
8,232,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
شیر آتشنشانی
دفتی - 4 اینچ
وگ VOG
8,232,000
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸