گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ترانس
دائم جرقه
شکوه الکتریک
1,080,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ترانس
جرقه قوی
شکوه الکتریک
1,080,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ترانس
جرقه اتوماتیک
شکوه الکتریک
990,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ترانس
جرقه طرح اتوماتیک
شکوه الکتریک
945,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ترانس
جرقه COFY تک وایر
شکوه الکتریک
945,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ترانس
جرقه COFY دو وایر
شکوه الکتریک
945,000
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸