گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
چیلر
چیلر- 3/7 تن - GMC13P1T1-13KW
گرین Green
600.000.000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
چیلر
چیلر- 8/5 تن - GMCX30P3T1-30KW
گرین Green
1,100,000,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
چیلر
چیلر-18/5 تن - GACCH-65P3T1-65KW
گرین Green
2,300,000,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
چیلر
چیلر-37 تن - GACCH-130P3T1-130KW
گرین Green
3,800,000,000
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸

چیلر همانند پکیج یا دیگ آب گرم یک نوع تولید کننده می باشدکه آب یخ (9الی 12 درجه)خروجی از آن در دستگاهی همچون فن کویل مصرف شده و سرمایش محیط را تامین می کند. در انواع تراکمی (برقی) و جذبی (گاز سوز) تولید می شود. کندانسور چیلر ها همانند کولرگازی می توانند هوا خنک بود یا به روش سنتی تر اب خنک باشد که در این صورت نیاز به برج خنک کننده نیز دارد. اگر هوا خنک باشد در محیط بیرون همچون پشت بام یا تراس باید نصب شود اگر آب خنک باشد میتواند در فضا بسته ای همچون موتورخانه نصب شود.اگر آب خنک باشد میتواند در فضای بسته ای همچون موتورخانه نصب شود.چیلرهای جذبی به مراتب گرون تر بوده و راندمان کم تری نسبت به چیلترهای تراکمی دارند.و در تناز بالا و مکان هایی که انرژی همچون گاز ارزان می باشد نصب میشوند. چیلر های جذبی نوع آبگرم کن یا بخار نیز دارد که در کارخانجات صنعتی به وفور بخار و آبگرم در دسترس می باشد. عموما چیلرهای تراکمی سه فاز می باشند.