گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر برقی
1 اینچ گاز
ای ام سی EMC
13,600,000
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
شیر برقی
1/4 1 اینچ آب
ای ام سی EMC
9,350,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
1/2 1 اینچ آب
ای ام سی EMC
9,900,000
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
1/2 اینچ آب
ای ام سی EMC
2,800,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
3/4 اینچ آب
ای ام سی EMC
3,300,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
1 اینچ آب
ای ام سی EMC
5,000,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷