گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر برقی
آب -1/4 1 اینچ
یونیدو Uni-D
8,250,000
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
آب - 1/2 اینچ - برنجی
یونیدو Uni-D
3,300,000
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
شیر برقی
بخار "1/2
یونیدو Uni-D
4,900,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "3/4
یونیدو Uni-D
5,200,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "1
یونیدو Uni-D
5,800,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "1/4 1
یونیدو Uni-D
7,500,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار "1/2 1
یونیدو Uni-D
8,000,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
بخار 2
یونیدو Uni-D
14,000,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
آب "1/2
یونیدو Uni-D
2,250,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
آب "3/4
یونیدو Uni-D
2,700,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
آب "1
یونیدو Uni-D
4,050,000
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شیر برقی
2 اینچ آب
یونیدو Uni-D
13,500,000
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷