گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ساید و یخچال
دوقلو-Rz30
سامسونگ Samsung
195,000,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
FSR12 - ساید بای ساید 34 فوت - رنگ سفید اکلیلی
سامسونگ Samsung
288,000,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
0034SS - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
236,160,000
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
ROSSO - ساید بای ساید - سیلور
سامسونگ Samsung
16,400,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
ROSSO - ساید بای ساید - سفید
سامسونگ Samsung
15,800,000
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
6027W - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
121,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
6027S - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
126,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
0033MW - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
163,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
0033SS - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
167,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
3033GW - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
138,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
0036MW - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
205,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
0036SS - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
211,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
0037SS - ساید بای ساید
سامسونگ Samsung
181,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال فریزر دوقلو - سیلور آبریزدار
سامسونگ Samsung
123,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال فریزر دوقلو - سفید آبریزدار
سامسونگ Samsung
121,000,000
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ساید و یخچال
G26 - ساید بای ساید 27 فوت - رنگ سیلور
سامسونگ Samsung
168,000,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
G26 - ساید بای ساید 27 فوت - رنگ سفید
سامسونگ Samsung
163,000,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال و فریزر - آبریز دار - RL750 - 23 فوت
سامسونگ Samsung
92,000,000
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
ساید و یخچال
FSR12 - ساید بای ساید 34 فوت - رنگ استیل
سامسونگ Samsung
214,700,000
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال فریزر دوقلو - سیلور آبریزدار
سامسونگ Samsung
131,000,000
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
FSR14 - ساید بای ساید 34 فوت - رنگ استیل
سامسونگ Samsung
269,500,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷