گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ساید و یخچال
380/390 L-AQ - دوقلو سفید - با واتر دیسپانسر و دیس پلی
اگنس IGNIS
176,492,800
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
380/390 SL-SAQ - دوقلو سیلور - با واتر دیسپانسر و دیس پلی
اگنس IGNIS
182,008,200
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
380/390 NBL-NBAQ - دوقلو مشکی - با واتر دیسپانسر و دیس پلی
اگنس IGNIS
176,051,568
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
380/455 NFW - دوقلو سفید - نفراست
اگنس IGNIS
0
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
380/455 NFS - دوقلو سیلور - نفراست
اگنس IGNIS
0
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
181/1371 - دوقلو سفید - 8کشو سوئیتر
اگنس IGNIS
0
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
CSTNF 380L - فریزر تک - نفراست
اگنس IGNIS
107,961,222
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷