گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ساید و یخچال
سامی-46-یخساز-سیلور
امرسان Emersun
41,000,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
سامی-46-یخساز-سفید
امرسان Emersun
39,500,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
کمبی -22 فوت-سفید
امرسان Emersun
44,500,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
کمبی -22 فوت-نقره ای
امرسان Emersun
46,000,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
یخچال-15فوت-سفید-دوقلو
امرسان Emersun
75,000,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساید و یخچال
یخچال -5فوت- سفید
امرسان Emersun
13,400,000
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸